POLSKA – CENTRUM INNOWACJI EUROPY ŚRODKOWEJ

WPROWADZENIE DO PROJEKTU

Jako polska fundacja aktywna w obszarach technologii, sztuki oraz nauki naszą kluczową działalnością jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw, które stawiają sobie za cel międzynarodową promocję nowatorskich osiągnięć, jakie dokonywane są przez Polaków, pracujących na terenie naszego kraju. W myśl tego obowiązku postanowiliśmy stworzyć nowoczesny dokument – prezentację szytą na miarę najbardziej aktualnych trendów, której zadaniem jest zwrócenie uwagi globalnego środowiska biznesu na wyjątkowe polskie rozwiązania charakteryzujące się innowacjami, unikalnymi w skali całego świata.

313 tys. km

POWIERZCHNIA

LICZBA LUDNOŚCI

38 mln

UDZIAŁ W POPULACJI UE

7,5%

2

Inwestycje w innowacje są głównym elementem rozwoju światowej gospodarki. Utrzymanie odpowiedniej pozycji na intensywnie rywalizującym, globalnym rynku wymaga od naszego państwa stałej analizy rozwiązań oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa pod kątem ich nowatorskości i wynalazczości, a następnie ich selekcja, w której wybierane zostają najlepsze oferty, mające największe szanse na wyróżnienie się w międzynarodowej konkurencji o światowych klientów.

Dlaczego Polska?

Rozwój Polski oparty jest przede wszystkim na wiedzy oraz działaniach, polegających na wspieraniu dążącym ostatecznie do eksportu ojczystych innowacji zagranicę. Ponadto, nasze społeczeństwo wyróżnia się bogatym potencjałem intelektualnym i kulturowym, szczycącym się istotnymi na światowej arenie osiągnięciami naukowymi i patentami technologicznymi. Szybka dynamika rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oraz kolejne powstające na terenie kraju oddziały znaczących globalnych korporacji, każdego roku tworzą tysiące nowych miejsc pracy dla naszych specjalistów i inżynierów.


Projekt ten ma za zadanie wzmacniać oraz promować innowacyjność Polski na świecie, zarówno dla dobra krajowej gospodarki, jak i całego społeczeństwa polskiego

Podstawy inicjacji projektu: Polska – Centrum Innowacji Europy Środkowej

CELE PROJEKTU:

   Stworzenie oraz upublicznienie szerokiej biblioteki informacji o polskich innowacjach – wirtualna baza oraz nowoczesny katalog produktów i usług;


            Przygotowanie innowacyjnej oferty Polski dla potencjalnych inwestorów oraz zagranicznych kooperantów;


             Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych kraju poprzez zbudowanie platformy kooperacyjnej przedsiębiorstw sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania;


            Poprawa zdolności projektowania oraz długofalowego postrzegania strategii kraju w oparciu o innowacyjny potencjał Polski;


            Promocja innowacyjnych produktów i usług Polski w kraju i na świecie oraz promocja Polski jako Centrum Innowacji Europy Środkowej;


            Wyłonienie i nagrodzenie najbardziej innowacyjnych produktów i usług w wyniku ogólnopolskiego konkursu;


           Stworzenie platformy współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz kraju w zakresie rozwoju innowacji (IOB, samorządy, uczelnie, przedsiębiorstwa);


           Budowanie świadomości proinnowacyjnej i pobudzenie potencjału wśród polskich przedsiębiorców, młodzieży szkolnej i mieszkańców kraju.

KATALOG INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW

WYSZUKAJ INNOWACYJNE PRODUKTY Z TWOJEGO REGIONU

Wybierz region

Kliknij na wybrane województwo by przejść do Katalogu Innowacyjnych Produktów z regionu.

Skorzystaj z zasobów cyfrowych, w których znajdziesz materiały związane z projektem w postaci plików tekstowych, ale też plików video i audio. Środowisko chmurowe umożliwia nie tylko korzystanie z modułów otwartych i zamkniętych, ale także pozwala na transfer plików pomiędzy użytkownikami oraz komunikację (Skype, wbudowany komunikator).

MAZOWSZE

LUBELSKIE

PODKARPACIE

MAŁOPOLSKA

ŚLĄSK

OPOLSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŁÓDZKIE

WIELKOPOLSKA

KUJAWY

PODLASIE

WARMIA

I MAZURY

POMORZE

POMORZE

ZACHODNIE

LUBUSKIE

ZASOBY

ZBIÓR WIEDZY

Korzystaj z nieograniczonej ilości plików zamieszczonych w chmurze. Odtwarzaj filmy, pobieraj informacje i drukuj dokumenty.


Otwarte:

KATALOG INNOWACYJNYCH

PRODUKTÓW

Znajdź innowacyjny produkt należący do katalogu Innowacyjnej Doliny lub zgłoś produkt do Projektu.


NAUKA + BIZNES

Jesteś naukowcem szukającym wsparcia w komercjalizacji swoich badań? Wykorzystaj potencjał naszych przedsiębiorców i nawiąż współpracę z biznesem.


Zamknięte:

DOŁĄCZ DO KATALOGU

ZGŁOŚ SWÓJ PRODUKT DO KATALOGU INNOWACYJNEJ DOLINY


Powrót