Documaster
e-biblioteka

nowoczesna, zintegrowana platforma dla e-bibliotek

KONTAKT
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Documaster e-Biblioteka to rozwiązanie umożliwiające gromadzenie materiałów w cyfrowej oraz zdigitalizowanej formie w środowisku chmurowym, które zapewnia użytkownikom szybki i bezpieczny dostęp. Mogą to być na przykład: e-booki, e-podręczniki, e-encyklopedie, grafiki, zdjęcia, filmy, własne dokumenty elektroniczne oraz ucyfrowione książki, albumy, czasopisma.

Najważniejsze funkcje

Uporządkowana struktura

i skalowalność

Strukturę Documaster e-biblioteka tworzą zakładki oraz foldery odpowiadające zakresom tematycznym materiałów. Ilość oraz zawartość folderów jest skalowalna

i elastycznie dostosowywana przez administratorów

Różnorodność zamieszczanych materiałów

W Documaster e-biblioteka można zamieszczać m.in. pliki tekstowe, zdjęcia i grafiki, pliki multimedialne (wideo i audio), e-booki, e-podręczniki i e-encyklopedie, a także szybko tworzyć cyfrowe wersje drukowanych materiałów (OCR).

Rozróżnienie uprawnień

użytkowników

Możliwość zamieszczania materiałów oraz zmiany struktury folderów mają tylko upoważnieni do tego administratorzy. Pozostali użytkownicy korzystają z zasobów e-biblioteki , ale nie mogą ich edytować.

Bezpieczeństwo

Bezpieczne, dedykowane serwery, szyfrowane połączenia oraz wewnętrzne zabezpieczenia spełniają najwyższe standardy zarządzania wrażliwymi danymi, w tym danymi osobowymi.

Semantyczna wyszukiwarka

Semantyczna wyszukiwarka pozwala przeszukiwać zasoby: zarówno ich tytuły jak i treść. Dzięki temu użytkownik bardzo szybko może znaleźć różne materiały odpowiadające specyficznym zagadnieniom.

Integracje

Rozwiązanie jest zintegrowane z Microsoft Office 365, a także urządzeniami: drukująco-kopiująco-skanującymi, komputerami, smartfonami, monitorami interaktywnymi, tabletami i innymi,

Zobacz
Wideo

Powszechny
dostęp do informacji

Rozwiązanie wyrównuje szanse społeczne i zmniejsza efekt wykluczenia cyfrowego. Wszyscy użytkownicy Documaster e-biblioteka mają równy dostęp do informacji i wiedzy, a interfejsy zastosowane w systemie oraz na zintegrowanych urządzeniach wielofunkcyjnych są zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci 6+ oraz osób w wieku 70+.

Dla kogo
jest Documaster e-biblioteka?

Documaster e-biblioteka to rozwiązanie, które jest wykorzystywane:

- w bibliotekach miejskich / gminnych,

- bibliotekach szkolnych i uczelnianych,

- bibliotekach sądów,

- placówkach naukowych,

- placówkach związanych z kulturą, np. muzeach, domach kultury.


Zapytaj o możliwości wdrożenia

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przekazanych nam danych oraz zapewniamy,

że nie zostaną wykorzystane do innych celów, oprócz kontaktu w związku z ofertą. Przed przesłaniem zgłoszenia za pomocą wypełnionego formularza zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności i plików cookies,w której określono zasady postępowania z Twoimi danymi.
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest spółka Euroimpex S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 3b (51-502 Wrocław), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRSw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000068587, NIP: 8990107125, REGON: 008479195. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ... czytaj więcej >>

Michał Ćwiek

Kierownik Działu Handlowego

@: michal.cwiek@euroimpex.pl

tel: 71 78 48 139

m: 605 221 286

Prosimy o kontakt
poprzez formularz

Lub bezpośrednio
z handlowcem

Partnerzy

O nas

Jesteśmy firmą IT obecną na rynku od 1989 r i specjalizujemy się w kwestiach poufności, bezpieczeństwa i ekonomii zarządzania dokumentami w chmurze oraz w postaci wydruków. Tworzymy oprogramowania z grupy Documaster - odpowiadające m.in. za obniżenie kosztów wydruków w firmie, poufność wydruku, bezpieczeństwo przechowywania oraz transferu dokumentów w naszym systemie chmurowym. Jesteśmy deweloperem urządzeń EPSON, Ricoh/Nahuatec, Sharp które dystrybuujemy oraz oprogramowujemy na potrzeby naszych klientów.

Skutecznie szkolimy przedsiębiorców, jak używać systemów chmurowych oraz jak wykorzystać wydruk podążający i poufny do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenia dokumentów, a zwłaszcza danych osobowych, zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Ponadto jesteśmy firmą zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz pozyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nawet do 80% dotacji na nasze szkolenie, by następnie skorzystać z naszej oferty specjalnej.

Cypyright © 2019 r. Euroimpex, All rights reserved.